GDPR (“General Data Protection Regulation”)

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) care a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016. Aceasta lege reprezintă cea mai mare schimbare în domeniul protecției datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani și are obiective care trec mult peste simpla protecție a spațiului privat.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importanta pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a persoanelor fizice care ne-au pus la dispoziție datele acestora cu caracter personal, ale vizitatorilor care accesează site-ul www.silotekagro.ro, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o alta sursă, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date (denumit în continuare GDPR).

Va rugăm sa acordați o atenție deosebita lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dvs (datele personale).

Cine suntem?

SC SILOTEKAGRO SRL (denumită în continuare „Silotekagro”) este o societate cu răspundere limitată, având sediul in Mun. Alexandria, Jud. Teleorman, Str. Constantin Brancoveanu 39 Bis.

Ce înseamnă date personale?

Datele personale înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă ca datele personale includ, fără a se limita, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, preferințele personale, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și module cookies.

Ce inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal?

Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Care sunt datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm?

Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele:

-date de identitate: nume si prenume, serie si numar carte de identitate sau CNP – „Cod Numeric Personal”;
-date de identitate: denumire societate, Cod unic de inregistrare, etc.
-date de contact (domiciliu, număr de telefon, adresa de e-mail);

SilotekAgro va folosi informațiile pe care le furnizați in secțiunile corespunzătoare de contact, existente pe site-ul www.silotekagro.ro si pe pagina de facebook SilotekAgro, cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastra.

De asemenea, este posibil ca SilotekAgro sa aibă acces si la alte date cu caracter personal prin stabilirea de catre dvs., prin prelucrarea datelor comunicate in urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obținerii de informații, etc.

Prin contactarea SilotekAgro in orice mod stipulat mai sus sau oricare alta metoda care presupune o comunicare mijlocita sau nemijlocita, înțelegeți si sunteți de acord ca datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei politici și a reglementarilor legale în vigoare.

Operator de date cu caracter personal:
– Operatorul de date cu caracter personal (denumit in continuare „SilotekAgro”) este SC SilotekAgro SRL.

Principii privind prelucrarea datelor

SilotekAgro se obliga sa respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevazute de GDPR, pentru a se asigura ca toate datele sunt:

-Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
-Colectate în scopuri specifice, explicite și legitime;
-Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
-Corecte și actualizate;
-Păstrate într-o forma care nu permite identificarea persoanelor mai mult timp decat este necesar in raport cu scopul prelucrării;
-Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care sa asigure o securitate adecvata a prelucrării, astfel încât datele sa fie integre, confidențiale si disponibile.

Temeiul si scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal:

In scopul incheierii si executarii contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale in scopul incheierii sau executarii contractului. Pentru a putea sa va oferim produsele si serviciile noastre, este nevoie sa prelucram date cu caracter personal care va apartin.
In scopul indeplinirii unor obligatii legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale in scopul indeplinirii unor obligatii legale. Solicitam o serie de date personale, inclusiv, in anumite situatii, codul numeric personal in scopul de a ne indeplini obligatiile impuse de catre autoritatile fiscale in legatura cu facturarea si raportarile catre autoritatile fiscale, precum si pentru a respecta obligatiile impuse de Reglementarile si normele Registrului Auto Roman – RNTR-9).
In interes legitim – Conform art. 6 alin 1 lit. f) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil. Astfel, in anumite situatii, datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a va transmite diverse informari, cum ar fi: pentru a va anunta cu privire la faptul ca va expira polita de asigurare RCA sau revizia tehnica periodica, pentru a va transmite oferte in vederea inoirii sau efectuarii acestora.

Divulgarea datelor personale catre terti:

Pentru a va putea furniza serviciile, datele pot fi transmise catre terti (ex. autoritati, furnizori IT, furnizori de piese, programe de identificari, etc) care au obligatia legala sau contractuala de a va proteja datele. Nu transferam si nici nu intentionam sa transferam datele in afara UE/SEE.

Prelucrarea automata de date. Cookie

Site-ul www.silotekagro.ro folosește identificatori de tip cookies. În acest sens puteți consulta Politica noastră de Cookie, disponibila pe site, si va puteti exercita dreptul de a dezactiva Cookies.

Perioada stocării datelor

SilotekAgro poate pastra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, in conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstram datele dumneavoastră numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului pentru care detinem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastra sau pentru a indeplini conditii impuse de lege.

Pentru a sti cat timp sunt pastrate datele dumneavoastra, folosim urmatoarele criterii:

Atunci cand apelati la serviciile noastre pastram datele dvs. personale pe durata relatiei noastre contractuale, urmand ca acestea sa fie prelucrate si ulterior incetarii raporturilor juridice dintre noi, dar nu mai mult de 5 ani de la data incetarii raporturilor juridice din Contract, respectiv pentru o perioada de 10 ani – datele continute in facturile fiscale si atasamentele aferente, conform legislatiei contabilitatii.
In cazul in care ne contactati pentru o intrebare, pastram datele dvs. personale pe durata necesara procesarii intrebarilor dvs., dar nu mai mult de 5 ani de la ultima corespondenta trimisa;
In cazul in care modulele cookies sunt stocate pe computer, le pastram atata timp cat este necesar pentru ca acestea sa isi atinga scopurile si pentru o perioada definita in conformitate cu reglementarile si indrumarile locale. In acest sens, mentionam ca datele prelucrate prin module cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentala online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastra si pentru a permite distribuirea continutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afisarii site-ului), vor fi pastrate pe o perioada de maxim 5 ani de la colectare acestora, in baza consimtamantului dvs.

Drepturile persoanelor vizate

In conformitate cu GDPR, aveti o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Service Titan, le prelucreaza:

Dreptul de acces la datele prelucrate – Aveti dreptul de a accesa datele personale pe care le detinem. Prima furnizare de informatii se va face fara a percepe nici un fel de taxa. Daca veti mai avea nevoie de copii ale informatiilor deja furnizate, este posibil sa percepem o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative de furnizare a informatiilor. Solicitarile vadit neintemeiate, excesive sau repetate pot sa nu primeasca raspuns.
Dreptul la rectificarea datelor – Aveti dreptul sa cereti ca datele dumneavoastra sa fie rectificate daca sunt inexacte sau invechite si/sau sa le completati daca acestea sunt incomplete.
Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – In unele cazuri, aveti dreptul de a obtine stergerea sau distrugerea datelor dvs. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea sa fim fortati sa pastram datele dumneavoastra din motive legale sau juridice.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii – Aveti dreptul sa solicitati restrictionarea procesarii datelor dumneavoastra. Acest lucru inseamna ca prelucrarea datelor dumneavoastra este limitata, astfel incat sa putem pastra datele, dar sa nu le utilizam sau procesam. Acest drept se aplica in circumstante specifice prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor, si anume:

-exactitatea datelor este contestata de persoana vizata (adica de dumneavoastra), pentru o perioada care permite operatorului (adica SilotekAgro) sa verifice corectitudinea datelor;
-prelucrarea este ilegala si persoana vizata (adica dvs.) se opune stergerii datelor si solicita restrictia de utilizare a acestora;
-operatorul (SilotekAgro) nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizata (adica de dvs.) pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unor pretentii legale;
-persoana vizata (adica dvs.) a ridicat obiectii procesarii bazata pe motive legitime din partea operatorului (SilotekAgro) in temeiul verificarii daca motivele legitime ale operatorului depasesc pe cele ale persoanei vizate (adica dvs.).

Dreptul la portabilitatea datelor – Aveti dreptul sa mutati, sa copiati sau sa transferati datele care va intereseaza din baza noastra de date intr-o alta. Acest lucru se aplica numai datelor pe care le-ati furnizat, atunci cand procesarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau pe baza unui contract si este implementata prin mijloace automate.
Dreptul de opozitie – Va puteti opune in orice moment prelucrarii datelor dumneavoastra atunci cand o astfel de prelucrare se bazeaza pe interes legitim.
Dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment – Va puteti retrage consimtamantul in ceea ce priveste prelucrarea datelor dvs. personale atunci cand o astfel de procesare se bazeaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – b-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.
Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra de catre noi atunci cand desfasuram actiuni in interes public sau in interesele legitime proprii sau ale unui tert – Va puteti opune in orice moment prelucrarii datelor dumneavoastra atunci cand o astfel de prelucrare se bazeaza pe un interes legitim.
Dreptul de a dezactiva Cookies – aveti dreptul sa dezactivati modulele cookie. Setarile din browser-ele de internet sunt de obicei programate in mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteti sa le reglati usor modificand setarile browser-ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau functionalitate a site-urilor sau aplicatiilor noastre, asa cum este detaliat in tabelul de cookie relevant. Daca doriti sa restrictionati sau sa blocati toate cookie-urile stabilite de site-urile web/aplicatiile noastre (care va pot impiedica sa utilizati anumite parti ale site-ului) sau orice alte site-uri/aplicatii, puteti face acest lucru prin setarile browser-ului. Functia ajutor din browser-ul dumneavoastra va va spune cum. Pentru mai multe informatii, consulatti urmatorul link: http://www.aboutcookies.org/.

Va puteti exercita oricare dintre aceste drepturi in ceea ce priveste datele personale pe care SilotekAgro le prelucreaza prin adresare unei simple cereri pe e-mail la silotekagro@gmail.com sau prin posta la sediul nostru: Str. Constantin Brancoveanu 39 Bis, Mun. Alexandria, Jud. Teleorman. Intr-o astfel de situatie este foarte posibil sa solicitam o dovada a identitatii dumneavoastra.

Securitatea datelor

SilotekAgro se angajeaza sa protejeze datele tale personale impotriva pierderii, utilizarii incorecte, divulgarii, modificarii, indisponibilitatii, accesului neautorizat si distrugerii si ia toate masurile de precautie rezonabile pentru a proteja confidentialitatea acestor date, inclusiv prin utilizarea unor masuri organizatorice si tehnice adecvate. Masurile organizatorice includ controlul accesului fizic la sediul nostru, pregatirea personalului si blocarea fisierelor fizice in dulapurile de depozitare. Masurile tehnice includ utilizarea de criptare, parole pentru accesul la sistemele noastre, utilizarea certificatelor de securitate de tip SSL, pentru criptarea datelor in tranzit, etc.

In timpul furnizarii de catre tine a datelor tale personale, datele personale pot fi transferate pe internet. Desi depunem toate eforturile pentru a proteja datele personale pe care ni le furnizezi, transmiterea de informatii intre tine si noi, pe internet, nu este complet sigura (e posibil ca terminalul de pe care scrii sa fie monitorizat de terti, spre exemplu, fara ca noi sa putem face nimic in aceasat privinta). Prin urmare, nu putem garanta securitatea informatiilor tale personale transmise prin intermediul internetului. Intelegi, deci, ca orice astfel de transmisie este pe propriul tau risc. Odata ce primim datele personale, vom folosi proceduri stricte si caracteristici de securitate pentru a preveni accesul neautorizat la acestea.

Schimbari in politica privind protectia datelor cu carcater personal

Ne rezervam dreptul, la discretia noastra, sa modificam practicile noastre de confidentialitate, sa actualizam si sa efectuam modificari la aceasta politica privind protectia datelor cu carcater personal in orice moment. Din acest motiv, te incurajam sa te intorci in permanenta la aceasta politica privind protectia datelor cu carcater personal. Acest document este actual de la data care apare in partea de sus a documentului. Vom trata datele datele personale intr-o maniera compatibila cu notificarea de confidentialitate in baza carora au fost colectate, cu exceptia cazului in care avem consimtamantul tau sa le tratam diferit.

De fiecare data cand modificam politica privind protectia datelor cu carcater personal veti fi informat prin publicarea noii versiuni pe website-ul www.silotekagro.ro.

Noua versiune va intra in vigoare la data publicarii online.

Alte detalii:

Poze de tip “icons” folosite cu ajutorul https://www.flaticon.com/home

Icons photos used from https://www.flaticon.com/home

Informatii de contact

In situatia in care doriti informatii privind datele cu caracter personal prelucrate de la dvs., indiferent de calitatea dvs (beneficiar, reprezentant legal, reprezentant conventional), daca si in ce masura prelucram datele cu caracter personal, scopul si durata prelucrarii, precum si daca doriti rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau portabilitatea acestora puteti formula o cerere in acest sens, fie prin posta, fie prin posta electronica, utilizand datele de contact de mai jos:

SC SilotekAgro SRL
42450752
J34/173/2020
Str. Constantin Brancoveanu 39 Bis, Mun. Alexandria, Jud. Teleorman
0749 436 066
silotekagro@gmail.com